Family Support Worker – Borth Family Centre, Ceredigion

Borth Family Centre

Vacancy

Family Support Worker

 –

Exciting job opportunity to join us in our

  Big Lottery Funded project. 

The successful applicants will be part of a team delivering a range of Family Support Activities in Borth and the surrounding area.

  –

Salary and Contract Information

Family Support Worker: 24 hours per week

Salary: £ 21,900 pro rata

Contract: until 30th April 2021

For further information and an application form, please contact:

Helen Williams on 07896616857 or helen@borthfamilycentre.co.uk

Closing Date: 12pm on Friday 18th January 2019

Interviews will take place on Tuesday 29th January 2019 or Tuesday 5th February 2019.

Please indicate if you would like the details sent to you in Welsh or English.

Canolfan Deuluol Borth

Swydd Wag

Gweithiwr Cymorth Teulu 

Cyfle cyffrous i ymuno â ni yn ein

prosiect a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sy’n darparu ystod o Weithgareddau Cymorth Teulu yn y Borth a’r ardal gyfagos.

 –

Gwybodaeth am Gyflog a Chontract

Gweithiwr Cymorth Teulu: Oriau: 24 diwrnod yr wythnos

Cyflog: £ 21,900 pro rata,

Contract: Tan 30.4. 21

I gael mwy o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â

Helen Williams ar 07896616857 neu ar helen@borthfamilycentre.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 18.01.19

Bydd cyfwliadau ar Dydd Mawrth 29ain Ionawr a Dydd Mawrth 5ed Chwefror 2019.

Nodwch os ydych yn dymuno i ni anfon y manylion atoch yn Gymraeg neu Saesneg.

2019-01-08T14:50:31+00:00January 8th, 2019|