Cyfarchion Nadolig | Season’s Greetings

Cyn i ni gau ein drysau y prynhawn yma tan yr 2il o Ionawr, roeddem eisiau dweud wrth ein holl aelodau a phawb arall yr ydym wedi gweithio gyda yn 2017, mae hyn wedi bod yn bleser, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi eto yn 2018.

Before we close our doors this afternoon until the 2nd January we just wanted to say to all our members and everyone else we have worked with in 2017 that’s been a pleasure, and we look forward to working with you again in 2018.

2018-01-24T10:08:12+00:00 December 22nd, 2017|