Cynnig Gofal Plant Cymru – Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod yr Hydref | The Childcare Offer for Wales – Autumn Information Exchanges

Cynnig Gofal Plant Cymru

Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod yr Hydref

Mae Llywodraeth Cymru’n eich gwahodd i ymuno yn un o ddigwyddiadau Rhanbarthol Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod yr Hydref

Cymerwch y cyfle i

  • dderbyn diweddariad am weithrediad a lledaeniad Cynnig Gofal Plant
  • diweddariad am y gwersi a ddysgwyd o gyfnod gweithrediad cynnar hyd heddiw
  • ymuno â thrafodaeth am y 10 uchaf ymhlith sialensiau gweithredu
  • ymuno â sesiwn Cwestiwn & Ateb

Cofrestrwch Yma

Rhanbarth Lleoliad Dyddiad & amser I gofrestru cliciwch isod
De Ddwyrain Cymru Cae RasCas-gwent

Cas-gwent

Dydd Mercher 14egTachwedd6.30 08.00 https://tocyn.cymru/event/c7ae00a6-1045-4aff-a740-6469f0ec51f8/s
De Orllewin Cymru Canolfan Halliwell(PCDDS )

Caerfyrddin

Dydd Iau,15edTachwedd 6.30 -8.00 https://tocyn.cymru/event/6de1d95e-844c-40a7-b800-a03fedf61361/s
De Powys a’r Cymoedd Theatr BrycheiniogAberhonddu Dydd Gwener, 16egTachwedd10.30 – 12.00 https://tocyn.cymru/event/de85b832-048e-4dd7-8c00-d6d761a46281/s
Gogledd Powys The Royal Oak Y Trallwng DyddLlun,19egTachwedd

6.30 08.00

https://tocyn.cymru/event/b736800b-51f4-49a4-8c33-51f07652e9d5/s

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhieni cymwys plant 3-4 mlwydd oed yng Nghymru am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

www.gov.wales/talkchildcare / www.llyw.cymru/trafodgofalplant

https://www.facebook.com/The-Childcare-Offer-for-Wales-Cynnig-Gofal-Plant-Cymru-763836314003872/

The Childcare Offer for Wales

Autumn Information Exchanges

Welsh Government invites you to join one of the Autumn Regional Information Exchanges.

Take the opportunity to

  • update on the implementation and roll out of the Childcare Offer
  • join a discussion  on the top 10 implementation challenges
  • update on the lessons learnt from early implementation to date
  • engage with a Q and A session

Register Here

Region Venue Date and time To register click below
South East Wales Chepstow RacecourseChepstow Wednesday 14th November6.30 08.00 https://tocyn.cymru/event/c7ae00a6-1045-4aff-a740-6469f0ec51f8/s
South West Wales Halliwell Centre(UWTSD )

Carmarthen

Thursday,15thNovember

6.30 -8.00

https://tocyn.cymru/event/6de1d95e-844c-40a7-b800-a03fedf61361/s
South Powys and the Valleys Theatre BrycheiniogBrecon Friday,16th November

10.30 – 12.00

https://tocyn.cymru/event/de85b832-048e-4dd7-8c00-d6d761a46281/s
North Powys The Royal Oak Welshpool Monday,19th November

6.30 08.00

https://tocyn.cymru/event/b736800b-51f4-49a4-8c33-51f07652e9d5/s

The Childcare Offer for Wales provides 30 hours a week of Government funded early education and childcare for eligible working parents of 3 and 4 year olds in Wales, for up to 48 weeks of the year.

www.gov.wales/talkchildcare or www.llyw.cymru/trafodgofalplant

https://www.facebook.com/The-Childcare-Offer-for-Wales-Cynnig-Gofal-Plant-Cymru-763836314003872/

2019-01-09T14:05:11+00:00Hydref 23rd, 2018|