Social Care Wales: Early Years & Childcare Management Forum, Cardiff (Wed 14th Nov)

Os ydych chi’n lleoliad Caerdydd, gallwch archebu trwy glicio ar y ddolen isod a chwblhau’r ffurflen archeb –

https://www.childcareincardiff-training.co.uk/childcare/courses/bookings/c_detail.asp?cid=1703

Os ydych chi’n leoliad sydd ddim yn Gaerdydd, mae croeso i chi fynychu, a gallwch archebu lle i’r digwyddiad hwn trwy anfon eich manylion at yr e-bost isod –

workforcedevelopment@cardiff.gov.uk

If you are a Cardiff based setting you can book by clicking on the link below and completing the booking form –

https://www.childcareincardiff-training.co.uk/childcare/courses/bookings/c_detail.asp?cid=1703

If you are a non-Cardiff based setting you are more than welcome to attend, and you can book on to this event by sending your details to the email below –

workforcedevelopment@cardiff.gov.uk

2019-01-09T14:04:59+00:00Hydref 29th, 2018|