Ymchwil Gyfathrebu Cyfnod Sylfaen Meithrin / Foundation Phase Nursery Communications Research

Ymchwil Gyfathrebu Cyfnod Sylfaen Meithrin / Foundation Phase Nursery Communications Research

Mae Llywodraeth Cymru’n edrych ar y ffordd orau o annog mwy o rieni a gofalwyr i fanteisio ar leoedd Cyfnod Sylfaen Meithrin.

Hoffen nhw clywed beth sydd gan ddarparwyr blynyddoedd cynnar nas-cynhelir i’w ddweud – gan gynnwys y rhai sydd wedi’u cofrestru i gyflwyno Cyfnod Sylfaen Meithrin a’r rhai sydd ddim wedi cofrestru.

Rhowch wybod i Lywodraeth Cymru beth rydych chi’n ei feddwl trwy gymryd rhan mewn arolwg byr ar-lein sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg fan yma: http://bit.ly/fpncsm18

———————————————————

Welsh Government are exploring how best to encourage more parents and carers to take up Foundation Phase Nursery places.

They would like to hear what non-maintained early years providers have to say – including those who are currently registered to deliver Foundation Phase Nursery and those who are not.

Please let Welsh Government know what you think by taking part in a brief online survey which is available in Welsh and English here: http://bit.ly/fpncsm18

E-Newsletters

Subscribe to our e-newsletter to get regular updates and special offers in your inbox. You can unsubscribe at any time.

2018-07-03T11:13:09+00:00 July 3rd, 2018|